Actie Haagse kerken tegen secularisering – ‘Den Haag in beweging voor Jezus Christus’

Actie Haagse kerken tegen secularisering

DEN HAAG – Een aantal prominente voorgangers en kerkleden van orthodox-protestantse kerken in Den Haag wil net als in Amsterdam een partnerschap aangaan onder de naam ‘Den Haag in beweging voor Jezus Christus’.

Ze willen kerken uitdagen nieuwe gemeenten te stichten en diaconaal actief te zijn in hun wijk. Kerken die overwegen te sluiten, vragen zij na te denken over een doorstart. De groep bestaat uit zeven mensen die afkomstig zijn uit het behoudende deel van de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ze willen hun visie 20 november in een mini­symposium bekendmaken. Er zal dan ook iemand van Amsterdam in Beweging spreken. ,,Het gaat nu nog om personen; de kerkenraden hebben zich hieraan nog niet verbonden. Dat gaan we hun na 20 november vragen”, zegt Henk-Willem Laan, namens de vrijgemaakte Ichthuskerk betrokken bij het overleg. Het intiatief is uit nood geboren, zegt hij. ,,De stad Den Haag is sterk geseculariseerd. Sommige kerken hebben hun deuren al moeten sluiten. Via een netwerk kunnen kerken elkaar helpen en hoop bieden.” Momenteel lopen er al drie missionaire projecten in Den Haag. Zo is protestants predikant Peter Bakker sinds 2004 actief als missionair en diaconaal wijkpredikant in de Haagse wijk Mariahoeve. Hij maakte daar een doorstart mee. Het is zijn droom dat er over tien jaar veel kleine christelijke, multiculturele gemeenschappen in stadswijken en -buurten zijn, actief via diaconale projecten. ,,En misschien kunnen we ons ook op specifieke groepen gaan richten”, vult Laan aan. Het symposium is vooral bedoeld om gezamenlijk te dromen over de verspreiding van het evangelie in Den Haag en daar meer mensen bij te betrekken. ,,Nu zijn we met zeven mensen, maar met zeven keer zeven mensen kun je natuurlijk veel meer.” De Hagenaars hopen te leren van Amsterdam in Beweging. Peter Bakker: ,,Er gaat veel kracht uit van kerken die de handen ineenslaan. Ze kunnen elkaar leren kerk te zijn op een manier die beter bij de cultuur van vandaag aansluit.”

No reviews yet.

Leave a Reply