AMSTERDAM – Een nieuw fenomeen in kerkplantland: een loopbaanadviesdag voor missionaire pioniers. Ervaren missionaire werkers testen of de deelnemers geschikt zijn als leider van een missionair project.

Zeven mensen onderwerpen zich woensdag aan een test om vast te stellen of zij wel geschikt zijn als missionair pionier.

De zogeheten Loopbaanadviesdag Missionair Pionieren is vorig jaar al ontwikkeld door Stefan Paas, bijzonder hoogleraar kerkplanting en -vernieuwing aan de Vrije Universiteit (VU). Hij importeerde de test uit de VS, via de Redeemer Church van Tim Keller.

Na een succesvolle proefperiode zetten VU, Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Alliantie de adviesdag dit jaar in de ‘missionaire markt’. ‘In het verleden begonnen sommige mensen enthousiast als kartrekker van een missionair project, maar gaandeweg bleken ze toch niet de juiste persoon op de juiste plaats’, schetst Martin de Jong de reden voor de adviesdag. ‘Dan bleken ze moeilijk samen te kunnen werken binnen een team, een voorwaarde voor het slagen van een missionair project’, aldus de coördinator missionaire gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie.

Dat werd helemaal een probleem als de pionier zich beriep op een roeping, wat soms leidde tot autoritair gedrag.

Een missionaire pionier moet leiding kunnen geven, een groep achter een visie kunnen krijgen, emotioneel stabiel zijn (‘kritiek niet op jezelf betrekken’), vriendschappen kunnen aangaan met niet-gelovigen, in staat zijn het evangelie te communiceren en kunnen inspelen op veranderingen.

De onderwerpen komen aan de orde in een uitvoerige vragenlijst. Enkele mensen uit de omgeving van de pionier in spe moeten ook een antwoord geven op een paar vragen.

De kandidaten geven op de adviesdag zelf een presentatie van hun roeping en houden een korte preek. Ook moeten ze een moeizaam kerkplantingsproject uit de praktijk analyseren in een groep en een visie voor een nieuwe gemeente ontwikkelen.

Tot slot volgt een persoonlijk gesprek met een door de wol geverfde missionaire pionier en een loopbaanadvies. ‘We zeggen niet tegen iemand: jij kunt beter stoppen. Wel adviseren we soms om nog te wachten. Of we vinden dat iemand over andere gaven beschikt en prima in een team kan meedraaien. Zo’n loopbaanadvies is geen garantie voor succes, maar je voorkomt wel problemen voor de toekomst en krijgt een aantal valkuilen in beeld.

No reviews yet.

Leave a Reply