Archive | nieuws RSS feed for this section

Uitnodiging Geloof in Utrecht

Hoe sterk is God nog bezig met de 315.000 Utrechters? In Utrechtvinden meer missionaire en diaconale activiteiten plaats dan je denkt. Dat willen wij graag zichtbaar maken. Daarom ontvang je deze uitnodiging, wetend dat je als christelijk (kerk)leider betrokken bent bij een van die initiatieven met een hart voor de Utrechters. Wij zijn Anne Geurtsen en […]

Flyer kennismakingsweekend AIB juni 2012

AIB234juni_2012 kopie Klik voor de flyer.

Maak kennis met pionierende gemeenten in Amsterdam 2 – 3 – 4 Juni 2012 Maak kennis met pionierende gemeenten in Amsterdam zaterdag t/m maandag 2 – 3 – 4 Juni 2012

Ben je geïnteresseerd in seculiere, individuele mensen met tal van etnische achtergronden? Vraag je je af hoe je het goede nieuws van God aan kunt laten sluiten op mensen van vandaag? Denk je na over wat dit kan betekenen voor kerk-zijn? Ben je benieuwd hoe mensen in Amsterdam dit aanpakken? Dan dagen we je uit […]

Blog van Ds. Siebrand Wierda uit Jakarta – City to City

Sinds twee jaar werkt ds. Siebrand Wierda voor de helft van zijn tijd als katalysator voor verdere missionaire gemeenschapsvorming in en vanuit Amsterdam. Vanuit dat werk is hij betrokken bij diverse netwerken van missionaire gemeenschapsvorming, onder andere City to City Europe www.citytocityeurope.com. Dit netwerk is op zijn beurt verbonden met onder andere City to City Asia. Beide […]

Vrienden van AIB stuurt mailing aan alle supporters

De grote achterban van de Vrienden van AIB hebben in december een uitgebreide mailing ontvangen met informatie over een projecten die gesteund worden. Namens de Vrienden van AIB hartelijk dank! Klik op lees verder en dan op:  Brief mailing Vrienden AiB

13 juni 2012 Loopbaanadviesdag Missionair Pionieren

De Loopbaanadviesdag Missionair Pionieren (LAMP) is een instrument waar mensen met een missionaire roeping worden getoetst voor het werk van missionair pionieren. Er blijkt grote behoefte te zijn aan zo’n instrument. Mensen met een roeping vinden het fijn om van een aantal ervaren mensen advies te krijgen over hun verdere loopbaan. Werkgevers, waaronder kerkenraden die een […]

Verslag van City to City Europe conferentie in Berlijn

In oktober jl. was er een conferentie in Berlijn. Veel Gemeentestichters uit Nederland en Amsterdam namen hier aan deel. Hierbij een impressie die ook is verschenen in CVKoers. CVK1011 64-76 kopie

Stroom West: werkplaats voor vernieuwing

Een zeer boeiend artikel over Stroom West. Uitdagend om te zien hoe ze proberen missionair te zijn. Werkplaats

December mailing aan onze achterban

Hierbij treft u een brief aan die we hebben verzonden aan al onze supporters van Vrienden van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus. Deze brief wordt per post verzonden. Brief mailing Vrienden AiB december 2011 versie 15 december

Als je ver wilt komen, ga dan samen

‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.’ Dit Afrikaanse gezegde wordt ook toegepast op christelijke gemeenten. Er zijn immers maar weinig gemeenten die niet bij een vereniging, kerkverband of netwerk horen. Maar hebben we het motief voor kerkelijk samenwerken wel scherp? Weten we welke wijze van samenwerken het […]