Gemeenschapsvorming, hoe? zo!

Prachtige verhalen uit Amsterdam. Via Nova bereikt yuppen, Hoop voor Noord zegent de wijk, Stroom creëert een kunstenaarsgemeenschap… God werkt! Hij zorgt ervoor dat nieuwe gemeenten ontstaan op de puinhopen van verdwenen kerken. “Mooi hoor” denk je dan, maar jij woont in Deventer  of Driebruggen en je kerkt in een gewone gemeente… Wat nu?

Stap één. Relax. Niets moet. God heeft zijn kerk altijd gebouwd op ongedachte en ongeplande manieren. Er zijn meer wegen tot zegen dat men in Amsterdam kan uitvinden. Stappenplannen met zegengarantie bestaan niet.

Stap twee. Durf te dromen. Waarom zou God jullie gemeente niet willen leiden naar nieuwe hoogten? Waarom zou hij jullie niet mee kunnen nemen in nieuwe manieren om Zijn koninkrijk te bouwen? In 1949 gaf God een enorme vernieuwing in de dorpskerken van de Hebriden, out of all places. Het begon met enkele dorstige dorpsbewoners ,die hun handen en harten uitstrekten naar God.

Stap drie. Voed het vuur. Een losse, brandende kool dooft uit. Leg er meerdere bij elkaar en het vuur gaat branden. Zoek mensen om je heen met hetzelfde verlangen naar God en ga samen in gebed. Bid en wacht. Laat je leiden door de Geest. Ga ook eens op bezoek. Niet zozeer bij kerken die vol zijn van mensen, maar bij mensen die vol zijn van God. Laat je inspireren!

Stap vier. Begin klein. Ga het leven gewoon delen met dorps-genoten. In de kleine en vertrouwde kring kun je leren om kwetsbaar te zijn en samen God centraal te zetten. Daar kun je oefenen in het herkennen van wat God in de ander geeft, in het dienen en zegenen. Bouw elkaar op in liefde en heiligheid. Leer samen van God. Draag elkaar door de dalen en vier feest op de hoogten.

Stap vijf. Wees zichtbaar en dienstbaar. Mensen die op Jezus lijken vallen op. Ze trekken ook anderen aan. Onbaatzuchtig dienen was het handelsmerk van de eerste christenen. Handelingen twee toont het patroon. De Geest deed een gemeenschap ontstaan met zoveel kwaliteit, dat het de omstanders opviel. En elke dag sloten nieuwe toetreders zich aan.

Vindt u dit geen echt stappenplan? Klopt. Het voldoet niet aan de normen van organisatiekunde. Het is niet SMART genoeg. Maar we hebben het ook over missionaire gemeenschapsvorming. Missionair betekent: gezonden door God. Het is Zijn werk en Hij is meer een God van creativiteit en verrassing, dan van organiseerbare zegen. Dáárom kan het ook in Deventer en Driebrergen!

Bram Dingemanse

missionair consulent CGK en  pionier in Rotterdam bij Thuis inWest.

No reviews yet.

Leave a Reply