Hoop voor Noord

Hoop voor Noord (HvN) is een multiculturele gemeenschap die een open kerk in de wijk wil zijn. We geloven dat God dichtbij ons kan zijn, zodat we met Hem gaan leven zoals het bedoeld is. Daarom vinden we het belangrijk dat je alleen en samen met anderen God ontmoet. Bij Hoop voor Noord is iedereen welkom, ongeacht ras of levensovertuiging! Dichtbij God en dichtbij mensen, want er is hóóp voor Noord.

We verlangen er naar dat Amsterdammers uit de wijk op zoek gaan naar God en zichzelf en daarbij oog hebben voor elkaar. Daarom proberen we op verschillende plekken in de buurt aanwezig te zijn, zetten we activiteiten op en bidden voor ons stadsdeel. Onze droom is dat er overal in Noord kinderen en volwassenen leren wat liefde en vrijheid betekent. We geloven dat een relatie met God je de liefde zal geven die je als mens nodig hebt.

No reviews yet.

Leave a Reply