Inspiratiemiddag voor Vrienden van AIB op 28 november 2010

Als bestuur van de Stichting Vrienden van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus voelen wij ons bijzonder gesteund door de bijdragen in de afgelopen jaren! Mede door de (financiële) steun kon het missionaire werk van de Stadshartkerk in Amstelveen en de Amstelgemeente in Amsterdam voortgang hebben en zijn er diverse nieuwe initiatieven rondom gemeentestichting in Amsterdam gestart. Wij voelen ons gesteund door gebed en zijn dankbaar voor de mensen die mochten toetreden tot diverse gemeenten. Om dit een speciaal tintje te geen nodigen wij onze Vrienden uit voor een speciale middag die geheel in het teken zal staan van de missionaire activiteiten in Amsterdam. Deze inspirerende bijeenkomst zal gehouden worden zondag 28 november a.s., en is exclusief voor Vrienden van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus zal worden afgesloten met een eredienst van Via Nova. Deze kerkplanting is vier jaar geleden gestart en telt inmiddels iedere zondag zo’n 80 bezoekers.
Inspiratiemiddag 28 november 2010
Locatie: Vondelkerk, Vondelstraat 120, 1054 GS Amsterdam
Aanvang inspiratiebijeenkomst: 14.30 uur, Aanvang kerkdienst Via Nova 17.00 uur met aansluitend een broodmaaltijd.
Aanmelding kan via: www.amsterdam-inbeweging.nl/contact/nieuwsbrief

Wij zien uit naar uw komst.

No reviews yet.

Leave a Reply