Jeruzalemkerk

Als Jeruzalemkerkgemeente willen we graag betrokken zijn op Jezus Christus, op elkaar en op de stad waar we in leven. We vinden dit verlangen kernachtig verwoord in woorden van Jezus in Matthe’s 28: 18-20, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Deze woorden worden ook wel ‘de grote opdracht’ genoemd.

No reviews yet.

Leave a Reply