Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus (Aib) is een partnerschap van kerken in groot-Amsterdam die ernaar verlangen de stad in beweging te zien voor Jezus Christus.

Sinds 2002 wordt door de gemeenten die bij Aib horen steeds nauwer samengewerkt. De achtergrond ligt erin dat de voorgangers en later ook de kerkenraden van de diverse gemeenten elkaar steeds beter leerden kennen en elkaar steeds meer gingen waarderen.

De overtuiging ontstond dat kerken die inhoudelijk zo dicht bij elkaar staan, geroepen zijn samen op te trekken in het eren van God en het getuigen van Jezus Christus in groot-Amsterdam.

In de loop van de jaren is er samenwerking ontstaan op tal van praktische terreinen: voorgaan in elkaars erediensten, jongerenwerk, cursussen, toerusting, gezamenlijke bezinning, etc. Aib wil zo effectief mogelijk zijn, maar bestuurlijk slank blijven.