Vrienden van AiB

De Stichting Vrienden van Amsterdam in beweging voor Jezus Christus heeft als doel om de kerken van Aib te ondersteunen in het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus in groot-Amsterdam, in het bijzonder door missionaire gemeenschapsvorming.

Bekijk hier wat er de jaren door allemaal gesponsord is. 

De Stichting wil daartoe zoveel mogelijk Vrienden mobiliseren die voor het werk van Aib bidden en geven. Het is al mogelijk om Vriend te zijn voor een klein bedrag per maand, maar ook grotere bedragen zijn natuurlijk zeer welkom.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Amsterdam in beweging voor Jezus Christus is bezig om richtlijnen op te stellen voor het kunnen uitgeven van subsidies aan kerken van Aib die een nieuw initiatief van gemeentestichting in groot-Amsterdam willen starten en/of voor (nieuwe) gemeenten van het partnerschap die geld nodig hebben voor de tweede fase van hun bestaan.

Bestuursleden zijn:

  • Job Kok, voorzitter
  • Hermann Toebes, secretaris
  • Harm Joosse, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Contactpersoon:

Martin de Jong
jongmartinde8565@gmail.com

06-28020534

Opzeggingen sturen naar VvAIB, t.a.v. Martin de Jong, Barentszstraat 142, 1013 NS Amsterdam

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0003 2075 34

Jaarverslagen

De stichting beschikt over een ANBI status en is terug te  vinden op de site van de Belastingdienst (RSIN 817556497)

Vrienden van Amsterdam-inbeweging is een Stichting die in de afgelopen jaren geld heeft gegeven aan kerkelijke gemeenten in Amsterdam. Hierdoor hebben zij mede mogelijk gemaakt dat er op verschillende plekken nieuwe initiatieven konden ontstaan. Dit had de Stichting nooit kunnen doen zonder een trouwe achterban van gevers. In een tweetal korte video’s komen een aantal projecten langs die gesponsord zijn.

  • Video 1 is hier te bekijken
  • Video 2 is hier te bekijken

Namens de kerken in Amsterdam: hartelijk dank voor alle steun in de afgelopen jaren!