Stadshartkerk

De Stadshartkerk is in november 2004 gestart als herplanting. In de vijf jaar dat we bestaan, hebben we van alles bedacht. Zo hebben we een basisdocument vastgesteld dat onder andere de kapstok vormt van onze introductiecursus. In het voorjaar van 2009 zijn we een visieproces gestart met alle leiders van onze gemeente (bestuursleden en kringleiders).

We evalueren waar we staan en denken vooral na over waar we de komende drie tot vijf jaar naar toe willen werken. Het boek ‘Kus de visie wakker’ is in dit proces onze leidraad geweest. De uitkomst van dit proces is ons visiedocument. Hierin beschrijven we wat ons drijft, waar we naar toe willen en hoe we dat willen.

Be Sociable, Share!

One Response

  1. huib boersma 15 november 2011 at 17:38 #

    vandaag ad TUK gastcollege gehad v siebrand wierda over missionair leiderschap en die vertelde dat er een vacature voor predikant is. kan ik die inzien?

    huib boersma, predikant gkv en student master missionaire gemeente TUK (Stefan Paas)

Leave a Reply