Tituskapel

De gemeente van de Tituskapel is een dynamische stadsgemeente met een continue toestroom en uitstroom van (vooral jonge) creatieve mensen. Veel mensen komen binnen, blijven een tijd(je) en vertrekken weer. Voor een groot deel zijn nieuwe leden voor het eerst zelfstandig lid van een gemeente. Het grootste deel van de gemeente is jonger dan 40 jaar en relatief hoog opgeleid. Veel mensen zijn (nog) alleengaand. Er is een kleine, maar markante groep ouderen.

No reviews yet.

Leave a Reply