Via Nova

Via Nova is onderdeel van Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Amsterdam. In het eerste decennium van de 21e eeuw heeft deze kerk een bijzondere ontwikkeling meegemaakt. Door vergrijzing en een decennia lange afname van het ledental zag het er in 2001 naar uit dat de gemeente zichzelf zou moeten opheffen. Het is heel anders gelopen!

De leden van de toenmalige CGK Amsterdam, die met slechts weinigen waren en grotendeels op leeftijd, hebben in dat jaar het lef gehad een herplant in te gaan. Deze stap heeft geresulteerd in de Amstelgemeente, een bloeiende open christelijke gemeenschap in het centrum van Amsterdam.

No reviews yet.

Leave a Reply