Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming toe aan volgende stap

Sinds 2010 is de Werkgemeenschap Missionaire gemeenschapsvorming actief in Nederland. Amsterdam in beweging is lid van de werkgemeenschap. De leden richten zich op het bevorderen van meer missionaire gemeenschapsvorming. Na de fases van kennismaking en uitwisselen van praktijkervaringen, zijn de betrokken nu toe aan het uitzetten van een gezamenlijke strategie.

Bram Dingemanse is pionier in Rotterdam en missionair consulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij waardeert vooral de breedte van de Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming (WMG): “Er zitten mensen bij die met de voeten in de modder staan, doeners die dagelijks met de praktijk bezig zijn. Er zijn ook duwers, mensen die vanuit een keur aan organisaties en kerken gemeentestichting een goed hart toedragen. De Evangelische Alliantie is bijvoorbeeld ook een actief lid. Het hele protestante spectrum is vertegenwoordigd en ook uit rooms-katholieke hoek komt belangstelling. En ten slotte hebben we de denkers, theologen van de meest toonaangevende faculteiten en hogescholen doen mee. Deze unieke combinatie van praktijkmensen, onderzoekers, beleidsmakers en ondersteuners zorgt voor een boeiende synergie.”

Hoe maken jullie die breedte vruchtbaar?

“In de afgelopen jaren hebben we jaarlijks drie bijeenkomsten gehad, waarin we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en waar veel ruimte is voor netwerken. We hebben allemaal de intentie hebben om te geven en te delen, dan valt er altijd wat te ontvangen. Elke bijeenkomst zijn er mensen die vanuit hun onderzoek of praktijk nieuwe ontwikkelingen doorgeven waar de anderen hun winst mee doen. Je blik wordt verruimd en dat we bereiken een grotere diepgang.”

Financiering

Kun je een voorbeeld noemen van die diepgang?

“Onlangs is bijvoorbeeld een leergroepje van start gegaan met mensen die samen onderzoeken hoe de financiering van gemeentestichting in allerlei kerken en groepen verloopt. Door de grote breedte wordt dit een interessant project, waar straks heel kerkelijk Nederland van kan profiteren. Hoe duur is het planten van een kerk? Waar komen middelen vandaan? Kan het ook eenvoudiger? Heel boeiende vragen.

Vanuit de praktijk zijn diverse onderwerpen aangedragen voor wetenschappelijk onderzoek. Wat is de impact van kleine kerken in een grote stad? Wat gebeurt er met hun levenshouding als ongelovigen tot bekering komen?”

Is de WMG meer dan weer een nieuwe christelijke club?

“De werkgemeenschap is geen doel in zichzelf. Ze heeft bestaansrecht zolang de deelnemers haar dat geven. Daarom komt er eind 2012 een echte keuze. Wel of niet door gaan. In dat proces zijn nog twee momenten belangrijk: op 8 en 9 oktober is er een tweedaagse met een selecte groep betrokken deelnemers, die de kansen verkent. En op vrijdag 2 november organiseren we, samen met de Evangelische Alliantie, een landelijke dag waarin we dankbaar vieren wat tot stand kwam en samen nadenken over de toekomst.

Doelen stellen

De werkgemeenschap is opgestart met een voorlopig commitment aan elkaar van drie jaar. In de afgelopen jaren hebben we een ‘community of interest’ opgebouwd: we beseffen dat we er belang bij hebben elkaar te kennen en ontmoeten. Ook zijn er stappen gezet in de richting van een ‘community of practise’. We delen onze praktijkervaringen met elkaar en gaan samen lerend op weg. Aan het eind van 2012 moet duidelijk worden of we ook de volgende stap maken: ‘community of strategy’. Of we samen doelen zullen stellen ten aanzien van missionaire gemeenschapsvorming en samen op kunnen trekken in het uitvoeren van die doelen.”

Ei

Wat is er volgens jou echt nodig om als kerken weer impact te hebben?

“Het uitbroeden van een ei tot kuiken gaat het beste bij een omgevingstemperatuur van 38,5 graden. Om het ei van meer missionaire gemeenschapsvorming tot leven te zien komen, is er een beweging nodig in de kerken van ons land. De subgroep Visie en Strategie schreef hierover de publicatie Een klimaat van vermenigvuldiging. Waarom die nadruk op klimaat? Omdat we geloven dat een doorbraak van missionair denken en nieuwe aantrekkelijke gemeenschappen staat of valt met de houding van de huidige generatie gelovigen. De brochure geeft aandacht aan paradigmawisselingen. Er is een beweging nodig:

  • van bewaken, behouden en controleren naar pionieren, nieuwe ruimte scheppen en vertrouwen geven.
  • van een institutionele kerk met macht en positie naar een profetische, dienende kerk in de marges van de samenleving.
  • van een kom-naar-ons-houding naar een wij-gaan-uit-praxis.
  • van een zondag-maandag-scheiding, naar een integraal leven en geloven.

No reviews yet.

Leave a Reply